วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

อ่านไม่ถึงนาที แต่อาจได้อะไรดีๆ ทั้งชีวิต

.........ท่านพุทธทาสกล่าวว่า ..........

หน้านอก บอกความงาม

หน้าใน บอกความดี

หน้าที่ บอกความสามารถ

หน้านอก แต่งให้พอดี

หน้าในและหน้าที่ แต่งให้มาก ๆ

หลักการบริหาร จากขงเบ้ง


การบริหาร คือ การทำงานให้สำเร็จโดยใช้มือผู้อื่น
ผู้ปกครองระดับธรรมดา ใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่
ผู้ปกครองระดับกลาง ใช้กำลังของผู้อื่นอย่างเต็มที่
ผู้ปกครองระดับสูง ใช้ปัญญาของผู้อื่นอย่างเต็มที่
อ่านคนออก บอกคนได้ ใช้คนเป็น

คำคมจากขงเบ้ง

ถ้าคุณคิดจะเป็นใหญ่ คุณจะได้เป็นใหญ่

ถ้าคุณคิดจะเป็นอะไร คุณจะได้เป็นสิ่งนั้น

เพราะแสวงหา ไม่ใช่เพราะรอคอย

เพราะเชี่ยวชาญ ไม่ใช่เพราะโอกาส

เพราะสามารถ ไม่ใช่เพราะโชคช่วย

ดังนั้นแล้ว "ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน"